Ông Murai, người đã rời công ty ba năm trước, đã trở lại. Có vẻ như chồng của cô ấy đã làm ăn thất bại và nợ nần chồng chất. Trong ba năm, tôi không quên ông Murai. Tôi thực sự muốn cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định đưa ra hai điều kiện để mua cơ sở kinh doanh của chồng. Làm thư ký của tôi và một người là … làm tình nhân của tôi.

Cô vợ xinh làm nô lệ tình dục cho sếp chồng giúp chồng thăng chức

Cô vợ xinh làm nô lệ tình dục cho sếp chồng giúp chồng thăng chức