Tag: Kana Morisawa

Dâng vợ củ cho sếp địt để thăng chức lúc nữa đêm

Để người đàn ông khác cướp vợ cũ của bạn. Nói thật. Tôi rất ngạc nhiên. Tính chồng tôi cũng vậy. Hơn thế nữa ... Lúc mới cưới thì rất ngăn nắp ... Có gì đâu. , nó nhạt ... Tôi không hài lòng với vợ cũ ... Tôi không nê...